Miksi rap on niin hyvä idea? Sosiaalityön opiskelijoiden kuvauksia rap-lyriikan opetuskäytöstä

Kirjoittajat

  • Laura Tarkiainen Tampereen yliopisto

Abstrakti

Artikkelissa tarkastelen sosiaalityön opiskelijoiden kuvauksia rap-lyriikan opetuskäytöstä. Aineistona käytän 28 maisterivaiheen opiskelijan soveltavaa kirjallista oppimistehtävää, jossa opiskelijat esittävät selontekoja rap-lyriikan mahdollisuuksista ja esteistä sosiaalityön opetuksessa. Analysoin aineiston temaattisen analyysin avulla ja tuloksena tunnistin opiskelijoiden kuvauksista kaksi keskeisintä teemaa. Opiskelijoiden mukaan rap-lyriikan hyödyntäminen voi 1) herättää opiskelijoiden tutkimuksellisen mielikuvituksen ja luovuuden sekä 2) tukea opiskelijoita käytännön sosiaalityön vuorovaikutus- ja reflektiotaitojen omaksumisessa. Tulosten mukaan rap-lyriikan käyttö voi yhtäältä auttaa opiskelijoita sisäistämään syväsuuntaavia oppimisstrategioita, herättää opiskelumotivaatiota sekä madaltaa kynnystä soveltaa oppimaansa sosiaalityön tutkimukseen ja käytäntöön. Toisaalta rap-lyriikan opetuskäyttöä voi estää voimakkaiden tunteiden, erimielisten kantojen ja vastakkainasetteluiden herääminen opetustilanteissa. Tulokset kuitenkin rohkaisevat sosiaalityön opettajia hyödyntämään erilaisia  populaarikulttuurisia ja taidelähtöisiä aineistoja opetuksessaan.

Osasto
Artikkelit

Julkaistu

2023-12-05

Viittaaminen

Tarkiainen, L. (2023). Miksi rap on niin hyvä idea? Sosiaalityön opiskelijoiden kuvauksia rap-lyriikan opetuskäytöstä. Janus Sosiaalipolitiikan ja sosiaalityön tutkimuksen aikakauslehti, 31(4), 393–407. https://doi.org/10.30668/janus.122438