Kuinka hyvinvointivaltio monipuolistuu? Sosiaalisen tulosrahoituksen käyttöönottamisen prosessi Suomessa

Kirjoittajat

  • Pekka Pennanen Deloitte
  • Anu Katainen Helsingin yliopisto
  • Jyri Liukko Eläketurvakeskus
  • Heikki Hiilamo Helsingin yliopisto

Abstrakti

Sosiaalipolitiikka uudistuu usein yllättävissä ja lyhyissä kausissa, ”politiikkatoimien ikkunoissa”. Artikkelissa tutkimme tapaustutkimuksen keinoin sosiaalisen tulosrahoituksen eli niin sanotun tulosperusteisen rahoitussopimuksen (SIB) edistämisprosessia osana hyvinvointipalveluiden uudenlaista
organisoimista. Tutkimuksessa hyödynnämme John Kingdonin monien virtausten (multiple streams) teoriaa. Aineistona ovat asiantuntijahaastattelut ja valtiopäiväasiakirjat. SIB-mallia alettiin edistää Suomessa henkilövetoisesti. Malli sai poliittista kannatusta yksittäisten toimijoiden aktiivisuuden, poliittisen tilanteen ja sattumanvaraisten tapahtumien kautta. Keskeinen sattuma  sosiaalisen tulosrahoituksen edistämisessä oli vuoden 2015 pakolaiskriisi, jonka yhteydessä mallia päätettiin soveltaa
turvapaikanhakijoiden integroimisessa. Pakolaiskriisi ja henkilösuhteiden kautta saatu poliittinen tuki SIB-mallille näyttäytyvät hetkellisenä politiikkatoimien ikkunana, jossa mallin käyttöönotto mahdollistui. Tutkimus korostaa henkilötason verkostojen merkitystä sosiaalipolitiikan muutoksessa.

Osasto
Artikkelit

Julkaistu

2024-02-20

Viittaaminen

Pennanen, P., Katainen, A., Liukko, J., & Hiilamo, H. (2024). Kuinka hyvinvointivaltio monipuolistuu? Sosiaalisen tulosrahoituksen käyttöönottamisen prosessi Suomessa. Janus Sosiaalipolitiikan ja sosiaalityön tutkimuksen aikakauslehti, 32(1), 3–20. https://doi.org/10.30668/janus.125048