Vammaissosiaalityön harkinta asiakkaiden kokemana tarinallisesta näkökulmasta

Kirjoittajat

  • Merja Tarvainen Itä-Suomen yliopisto

Abstrakti

Artikkelissa tarkastellaan vammaissosiaalityön harkintaa asiakkaiden näkökulmasta. Tutkimuksen teoreettinen viitekehys rakentuu sosiaalityön harkintaan sidoksisesta arjen ja vammaisuuden teoretisoinnista. Harkintaa lähestytään julkisessa hyvinvointipalvelujärjestelmässä keinona kääntää ihmisten eletyn arjen hankaluuksia tai huolia (troubles) julkisen hyvinvointipalvelujärjestelmän kysymyksiksi (problems). Tutkimuskysymys on: Minkälaisia vammaissosiaalityön harkinnan tarinatyyppejä rakentuu vammaissosiaalityössä asioivien henkilöiden kirjoituksissa? Tutkimuksen metodologinen lähtökohta on tarinallisen kiertokulun malli (Hänninen 1999). Aineisto (N=36) koostuu vammaissosiaalityön asiakkaiden kirjoituksista, joita analysoitiin tarinallisesta näkökulmasta tyypitellen. Tarinatyyppeinä
rakentuivat päätöskeskeinen harkintatarina ja asiakkaan arkisidoksinen harkintatarina. Vammaisuuden elämisen ja kertomisen ehtojen tuntemus tukee sosiaalityöntekijöiden työotetta asiakasosallisuutta vahvistettaessa.

Osasto
Artikkelit

Julkaistu

2024-02-20

Viittaaminen

Tarvainen, M. (2024). Vammaissosiaalityön harkinta asiakkaiden kokemana tarinallisesta näkökulmasta. Janus Sosiaalipolitiikan ja sosiaalityön tutkimuksen aikakauslehti, 32(1), 73–88. https://doi.org/10.30668/janus.125824