Vammaissosiaalityön harkitseva toimijuus – metasynteesi harkinnan rakentumisesta

Kirjoittajat

  • Mari Kivistö Lapin yliopisto
  • Liisa Hokkanen Lapin yliopisto

Abstrakti

Vammaispalvelulain uudistus ja palveluvastuun siirtyminen kunnilta hyvinvointialueille tulevat vaikuttamaan vammaissosiaalityöhön. Tutkimuksessa tarkastellaan harkinnan rakentumista muuttuvassa vammaissosiaalityössä. Harkinta ymmärretään suhteisena toimijuuden muotona, ja tarkastelun kohteena ovat vammaissosiaalityön harkintatilat ja harkintateot sekä näiden väliset suhteet. Tutkimus toteutettiin kaksivaiheisena laadullisena tulkitsevana metasynteesinä, jonka aineistona ovat päättyneen vammaissosiaalityön tutkimus- ja kehittämishankkeen julkaisut (n=12). Ensin analyysissa eritellään vammaissosiaalityön harkintatiloihin ja harkintatekoihin liittyviä vahvuuksia, heikkouksia, mahdollisuuksia ja uhkia tunnistaen näiden keskinäinen vuorovaikutus. Tämän jälkeen synteesissä tehdään tulkinta vammaissosiaalityön harkitsevasta toimijuudesta, joka rakentuu sosiaalityötä ulkoa- ja sisältäpäin ohjaavien harkintatilojen ja näihin kytkeytyvien harkintatekojen välisissä suhteissa sekä suhteessa sosiaalityön toimijuuteen. Sosiaalityön harkitseva toimijuus tiedostaa harkinnan suhteisuuden ja on jaettu niin sosiaalityöntekijöiden ja asiakkaiden kuin sosiaalityön, asiakkaiden ja rakenteiden välisissä suhteissa.

Osasto
Artikkelit

Julkaistu

2023-12-05

Viittaaminen

Kivistö, M., & Hokkanen, L. (2023). Vammaissosiaalityön harkitseva toimijuus – metasynteesi harkinnan rakentumisesta. Janus Sosiaalipolitiikan ja sosiaalityön tutkimuksen aikakauslehti, 31(4), 337–355. https://doi.org/10.30668/janus.126100