Omavalvonnan toimeenpanon haasteet iäkkäiden asumispalveluyksiköissä

Kirjoittajat

  • Outi Kiljunen Itä-Suomen yliopisto
  • Tarja Välimäki Itä-Suomen yliopisto
  • Päivi Kankkunen Itä-Suomen yliopisto

Abstrakti

Asiakas- ja potilasturvallisuus sekä palvelujen laatu turvataan sosiaali- ja terveyspalveluissa ensisijaisesti omavalvonnalla. Tässä artikkelissa kuvataan omavalvonnan toimeenpanon haasteita iäkkäiden asumispalveluissa. Kuvailevan implementaatiotutkimuksen tutkimusmenetelmänä oli laadullinen dokumenttianalyysi. Tutkimusaineisto koostui aluehallintovirastojen valvontapäätöksistä (n=93). Tulosten mukaan henkilöstön vaihtuvuus ja saatavuusongelmat, uudistetun vanhuspalvelulain henkilöstömitoituksen laskentaan liittyvät tekijät, sekä johtamiseen ja ohjaukseen liittyvät puutteet vaikeuttivat omavalvonnan toimeenpanoa iäkkäiden asumispalveluyksiköissä. Tuloksiin heijastuivat COVID-19 pandemian vaikutukset. Palveluntuottajien on tärkeä tukea omavalvontatyötä esimerkiksi mahdollistamalla riittävä esihenkilötyöresurssi, tarvittavat tietojärjestelmät ja riittävä moniammatillinen ohjaus. Tämän lisäksi tarvitaan palvelunjärjestäjän tarjoamaa ohjausta sekä ylemmän tason toimia, kuten lainsäädäntöä, tukemaan omavalvonnan toimeenpanoa.

Osasto
Artikkelit

Julkaistu

2024-02-20

Viittaaminen

Kiljunen, O., Välimäki, T., & Kankkunen, P. (2024). Omavalvonnan toimeenpanon haasteet iäkkäiden asumispalveluyksiköissä. Janus Sosiaalipolitiikan ja sosiaalityön tutkimuksen aikakauslehti, 32(1), 37–53. https://doi.org/10.30668/janus.127132