Emännöivä toimitusjohtaja, alihankkija ja naisammattilainen.

Kirjoittajat

  • Kirsi Hasanen Tampereen yliopisto

Abstrakti

Hoivayrittäjä on hoiva-alan ammattilainen, yrittäjä, työnantaja mutta usein myös alihankkija. Yrittäjän,
työnantajan ja työntekijän asemat muodostavat kokonaisuuden, joka saa hoivan kontekstissa erityisiä
sisältöjä. Hoivassa ammatillisuus perustuu ammatillisiin kvalifi kaatioihin sekä naisvaltaisena alana
myös naisten kulttuuristen ja emotionaalisten taitojen ja ominaisuuksien hyödyntämiseen. Yhtäältä useat
asemat tarjoavat hoivayrittäjien itsemäärittelyille vaihtoehtoja ja uusia ammatillisia avauksia. Toisaalta
erilaisista ja osin vastakkaisista asemista seuraa myös jännitteitä. Tässä artikkelissa tarkastellaan, miten
hoivayrittäjät kertovat näistä asioista ja miten he tekevät itseään ymmärrettäviksi ja hyväksyttäviksi toimijoiksi
markkinoituvassa palvelujärjestelmässä.
Osasto
Artikkelit

Julkaistu

2015-04-28

Viittaaminen

Hasanen, K. (2015). Emännöivä toimitusjohtaja, alihankkija ja naisammattilainen. Janus Sosiaalipolitiikan ja sosiaalityön tutkimuksen aikakauslehti, 21(4). Noudettu osoitteesta https://journal.fi/janus/article/view/50713