Asiakkaiden osallisuus ja työntekijöiden harkintavalta palvelujärjestelmässä

Kirjoittajat

  • Kati Närhi
  • Tuomo Kokkonen
  • Aila-Leena Matthies

Abstrakti

Artikkelissa tarkastellaan sitä, miten nuorten aikuisten kanssa työskentelevät katutason työntekijät määrittelevät ja jäsentävät asiakkaidensa osallistumista ja osallisuutta sekä niiden esteitä palvelujärjestelmässä. Samalla analysoidaan katutason työntekijöiden mahdollisuuksia käyttää harkintavaltaansa toteuttaessaan työssään osallisuuspolitiikkaa. Aineisto koostuu nuorten aikuisten palvelunkäyttäjien kanssa työtä tekevien katutason työntekijöiden ryhmähaastatteluista. Aineiston perusteella tulkitsemme, että palvelujärjestelmän tarjoama osallisuus konkretisoituu pikemminkin etukäteen määriteltyyn osallistamisen alueeseen kuin asiakkaiden näkökulmasta määriteltyyn tapaan olla osallisina palvelujärjestelmässä. Työntekijöille ylhäältä annettu harkintavalta tulee kohdistaa asiakkaan kontrolliin, ei ammatillisesti ja eettisesti kestäviin harkintavallan muotoihin. Samalla aineistosta jäsentyy työntekijöiden kyky toimia luovasti ahtaassa tilassa, jossa yhdessä asiakkaiden kanssa on mahdollista löytää järkeviä ratkaisuja järjestelmästä huolimatta ja sen resursseja hyödyntäen. 

Osasto
Artikkelit

Julkaistu

2015-09-15

Viittaaminen

Närhi, K., Kokkonen, T., & Matthies, A.-L. (2015). Asiakkaiden osallisuus ja työntekijöiden harkintavalta palvelujärjestelmässä. Janus Sosiaalipolitiikan Ja sosiaalityön Tutkimuksen Aikakauslehti, 22(3). Noudettu osoitteesta https://journal.fi/janus/article/view/51212