Lastensuojelun asiakkuus ja asiakirjat vanhempien kokemuksena

Kirjoittajat

  • Tarja Vierula

Abstrakti

Artikkelissa tarkastellaan lastensuojelun asiakkuuden ja asiakirjojen tarinoiden suhteita vanhempien kertomina. Aineistona on seitsemän huostaan otettujen lasten äitien kerronnallista haastattelua, jotka on analysoitu temaattisen sisällönanalyysin menetelmin. Analyysi tapahtuu henkilökohtaisen elämän ja sitä koskevan tarinan omistamisen näkökulmasta. Aineistolähtöisen analyysin tuloksina asiakkuuden ja asiakirjojen tarinoiden suhteita on kolmenlaisia, jotka olen nimennyt yhteneväksi, kiistäväksi ja korjaavaksi. Yhtenevässä suhteessa asiakkuudesta ja asiakirjoista kerrottu ovat linjassa keskenään, jolloin vanhemman henkilökohtainen elämä tulee kannatelluksi ja omistusoikeus omaan tarinaan säilyy. Korjaavassa suhteessa asiakkuudesta kerrottu korjaa tai täydentää dokumentoitua, joka uhkaa henkilökohtaista elämää ja tuottaa osittaisen oman tarinan menettämisen. Kiistävässä suhteessa asiakkuudesta kerrottu taas korvaa dokumentoitua, joka murtaa henkilökohtaista elämää ja oman tarinan omistamista. Tutkimuksen tuloksia voidaan hyödyntää sosiaalityön dokumentoinnissa ja käytäntöjen kehittämisessä.

Osasto
Artikkelit

Julkaistu

2015-12-15

Viittaaminen

Vierula, T. (2015). Lastensuojelun asiakkuus ja asiakirjat vanhempien kokemuksena. Janus Sosiaalipolitiikan ja sosiaalityön tutkimuksen aikakauslehti, 22(4), 343–360. Noudettu osoitteesta https://journal.fi/janus/article/view/51230