Mielenterveysasiakkaan asema portaikkomallin ja Asunto ensin -mallin asumispoluilla

Kirjoittajat

  • Suvi Raitakari
  • Kirsi Günther

Abstrakti

Artikkelissa jäsennetään kahta asumispolkua: portaikkomallia (staircase model) sekä kotona asumiseen ja kotikäyntityöhön perustuvaa Asunto Ensin (Housing First) -mallia. Asumisen portaikkomallissa lähdetään siitä, että asiakkaan tulee osoittaa ’asumiskykyisyytensä’ siirtymällä väliaikaisesta laitos- ja ryhmäasumisesta kohti itsenäistä asumista. AE-mallin keskeisiä periaatteita taas ovat ihmisen oikeus pysyvään kotiin ja riittävään, vapaaehtoisuuteen perustuvaan tukeen. Artikkelissa kysytään millaisiksi rakentuvat portaikkomalliin ja AE-mallin mukaiset asumispolut asiakkaiden ja ammattilaisten kertomuksissa asiakkaan aseman näkökulmasta. Artikkelin haastatteluaineisto on peräisin tutkimushankkeesta, jossa tarkasteltiin asiakaslähtöisyyden näkökulmasta vakavasta mielen sairaudesta toipuville nuorille suunnattua kuntoutuskurssia. Analyysissä hyödynnetään pienen kertomuksen käsitettä ja se tekee näkyväksi mielenterveysasiakkaan asemaa, asumista ja toipumista kahdella eri tavalla järjestettyjen palveluiden kontekstissa. 

Osasto
Artikkelit

Julkaistu

2015-03-16

Viittaaminen

Raitakari, S., & Günther, K. (2015). Mielenterveysasiakkaan asema portaikkomallin ja Asunto ensin -mallin asumispoluilla. Janus Sosiaalipolitiikan ja sosiaalityön tutkimuksen aikakauslehti, 23(1). Noudettu osoitteesta https://journal.fi/janus/article/view/51243