Asiakkaiden ja ammattilaisten yhteistoiminnallisen työskentelyn merkitykset ja seuraukset

Kirjoittajat

  • Kati Palsanen
  • Aino Kääriäinen

Abstrakti

Sosiaalipalveluiden käyttäjien osallistuminen palveluiden kehittämiseen ja suunnitteluun on ollut aktiivisen keskustelun kohteena viime vuosina. Asiakkaiden mukaan ottaminen palveluiden kehittämiseen on herättänyt sekä innostusta että ristiriitaisia ajatuksia niin asiakkaiden, ammattilaisten kuin tutkijoidenkin keskuudessa. Tässä tutkimuksessa tarkastellaan sosiaalipalveluiden asiakkaiden ja ammattilaisten yhteistoiminnallista työskentelyä ja sitä, miten toimintaan osallistuneet jäsentävät toiminnan merkityksiä jälkikäteen.  Tutkimuksessa on haastateltu nuoria aikuissosiaalityön (alle 25-vuotiaita) asiakkaita sekä heidän kanssaan työskennelleitä ammattilaisia, jotka ovat soveltaneet ryhmämuotoista sosiaalipalveluiden kehittämistä ja nuorten voimautumiseen tähtäävää menetelmää työssään. Tutkimuksen kohteena on toiminta ja vuorovaikutus ryhmämuotoisessa työskentelyssä. Tutkimuksen teoreettis-metodologisena viitekehyksenä toimii sosiaalityön käytäntötutkimus ja pragmatistinen ymmärrys tiedosta, toiminnasta ja toimijuudesta.

 

Osasto
Artikkelit

Julkaistu

2015-06-16

Viittaaminen

Palsanen, K., & Kääriäinen, A. (2015). Asiakkaiden ja ammattilaisten yhteistoiminnallisen työskentelyn merkitykset ja seuraukset. Janus Sosiaalipolitiikan ja sosiaalityön tutkimuksen aikakauslehti, 23(2). Noudettu osoitteesta https://journal.fi/janus/article/view/51252