Sosiaalityöntekijän harkintavallan käyttö ehkäisevän toimeentulotuen päätöksenteossa

  • Heidi Sirviö
  • Marjo Romakkaniemi
  • Jari Lindh
  • Merja Laitinen

Abstrakti

Artikkelissa tarkastellaan, millaisena sosiaalityöntekijöiden harkintavallan käyttö ilmenee ehkäisevän toimeentulotuen päätöksenteossa. Aineistona käytetään kahden sosiaalityöntekijöistä koostuvan ryhmän ryhmäkeskusteluaineistoa. Analyysissä sosiaalityöntekijöiden harkintavallan käyttö rakentuu professionaalisuuden, byrokraattisuuden ja asiakkuuden välisessä vuorovaikutuksessa kolmeen ulottuvuuteen: objektivoivaan ja vastuuttavaan harkintavaltaan, tietoa konstruoivaan ja arvottavaan harkintavaltaan sekä subjektivoivaan ja huolta pitävään harkintavaltaan. Ne eivät ole toisiaan poissulkevia, vaan ilmenevät päällekkäisinä ja tosiaan haastavina. Harkintavalta luo päätöksenteosta jännitteisen kentän, jossa sosiaalityöntekijät arvioivat yksilökohtaisten ratkaisujen ja asiakkaiden yhdenvertaisuuden ja samalle viivalle asettamisen dilemmaa. Siihen, miten sosiaalityöntekijät käyttävät asiakastyössä harkintavaltaa, vaikuttavat erilaiset sosiaalityön professionaaliset käytännöt ja niissä läsnä olevat hallintavallan ulottuvuudet.

Osasto
Artikkelit
Julkaistu
loka 13, 2015
Viittaaminen
Sirviö, H., Romakkaniemi, M., Lindh, J., & Laitinen, M. (2015). Sosiaalityöntekijän harkintavallan käyttö ehkäisevän toimeentulotuen päätöksenteossa. Janus Sosiaalipolitiikan Ja sosiaalityön Tutkimuksen Aikakauslehti, 23(3). Noudettu osoitteesta https://journal.fi/janus/article/view/52997