Säätelyä, kaoottisuutta ja itsetutkiskelua. Sekakäytön määritelmiä ja merkityksiä päihdetyön ammattilaisten ja käyttäjien tulkitsemana

Kirjoittajat

  • Sanna Väyrynen
  • Kati Kataja
  • Pekka Hakkarainen
  • Sanna Kailanto
  • Karoliina Karjalainen
  • Kristiina Kuussaari
  • Christoffer Tigerstedt

Abstrakti

Päihteiden sekakäyttö on viime aikoina nostettu laajempaan yhteiskunnalliseen keskusteluun, ja sen on todettu lisääntyneen merkittävästi viime vuosikymmeninä sekä Suomessa että kansainvälisesti. Käsitteenä sekakäyttö on epämääräinen, ja sen määritelmät vaihtelevat niin päihdetyössä kuin tutkimuskirjallisuudessakin. Tarkastelemme päihteiden käyttäjien ja päihdetyön ammattilaisten määritelmiä päihteiden sekakäytölle. Empiirisenä aineistona käytämme päihteiden käyttäjien haastatteluja ja päihdetyön ammattilaisille suunnattua sähköpostikyselyä. Aineistoja olemme käsitelleet sisällönanalyysin keinoin. Analyysimme osoittaa, että käyttäjien ja ammattilaisten määritelmät ovat moniulotteisia ja toisiinsa kietoutuneita. Määritelmiä ohjaavat vahvat sekakäyttöön liitetyt mielikuvat, jotka heijastuvat aineistossa tuotettuun ymmärrykseen päihteiden käytöstä ja käyttäjistä.

Osasto
Artikkelit

Julkaistu

2015-10-13

Viittaaminen

Väyrynen, S., Kataja, K., Hakkarainen, P., Kailanto, S., Karjalainen, K., Kuussaari, K., & Tigerstedt, C. (2015). Säätelyä, kaoottisuutta ja itsetutkiskelua. Sekakäytön määritelmiä ja merkityksiä päihdetyön ammattilaisten ja käyttäjien tulkitsemana. Janus Sosiaalipolitiikan ja sosiaalityön tutkimuksen aikakauslehti, 23(3). Noudettu osoitteesta https://journal.fi/janus/article/view/52999