Rekkamiesten työn rytmihäiriöt

  • Timo Aho

Abstrakti

Artikkelissa tarkastellaan suomalaisten rekkamiesten työn rytmihäiriöitä sekä niiden vaikutusta kuljettajien kokemusten ja toimintamahdollisuuksien muotoutumiseen. Tutkimuksen aineisto kerättiin etnografisin menetelmin, joka tarkoitti osallistumista kymmenen rekkamiehen työreissuille vuoden 2013 aikana. Tarkastelu eroteltiin analyyttisesti kahteen eri vaiheeseen. Aluksi aineistosta tunnistettiin kaksi päärytmiä, työn rytmi ja yhteiskunnan rytmi sekä kaksi työn rytmiä kuvaavaa alarytmiä, logistiikan rytmi ja juridinen rytmi. Analyysin toisessa vaiheessa keskityttiin rytmien välisten jännitteiden tarkasteluun. Tämän artikkelin tarkoituksena on kuvata rytmien ja kuljettajien toimintamahdollisuuksien suhdetta kahdella samanaikaisesti esiintyvällä, mutta toisistaan erotetulla temporaalisella tasolla. Ensiksi huomio kiinnitetään työn ja yhteiskunnan väliseen rytmihäiriöön. Sen jälkeen tarkastelu siirtyy spesifimmin työn rytmin sisälle, jolloin analyysi kohdentuu logistiikan rytmin ja juridisen rytmin välisen suhteen jäsentämiseen kuljettajien kokemusten näkökulmasta.

Osasto
Artikkelit
Julkaistu
loka 13, 2015
Viittaaminen
Aho, T. (2015). Rekkamiesten työn rytmihäiriöt. Janus Sosiaalipolitiikan Ja sosiaalityön Tutkimuksen Aikakauslehti, 23(3). Noudettu osoitteesta https://journal.fi/janus/article/view/53000