Vapaaehtoistyöstä palvelutuotantoon – kasvava ammatillisuuden vaatimus kolmannen sektorin lastensuojelujärjestö Suomen Icehearts ry:ssä.

  • Mirka Smolej Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskus STEA
Avainsanat: kolmas sektori, lastensuojelu, ammatillisuus

Abstrakti

Palkkatyönä tehtävän järjestötyön osuus on merkittävästi kasvanut viime vuosina, mutta järjestötoimintaan liitetään edelleen ajatuksia työn vapaaehtoisuudesta, aatteellisuudesta, autonomiasta, matalasta hierarkiasta, joustavuudesta ja järjestöjen erityisestä roolista välittäjänä valtion ja markkinoiden välissä. Tässä artikkelissa tarkastelen, miten vaatimukset ammatillisuudesta heijastuvat lastensuojelujärjestö Suomen Icehearts ry:n työn arkeen ja millaisia ristiriitatilanteita esiintyy perinteisen aatteellisen kansalaisjärjestötoiminnan ja ammatillisuuden törmäyskohdissa. Aineisto koostuu järjestön työntekijöille järjestetyissä työpajoissa syksyllä 2015 tehdyistä havainnoista ja muistiinpanoista. Työpajoja oli yhteensä kuusi ja niihin osallistui 16 järjestön työntekijää. Tulokset osoittavat, että palkkatyön murroksen myötä työntekijät tasapainottelevat työhön sitoutumisen ja aatteellisuuden, työn autonomian ja työn joustavuuden sekä työssä kohdattujen rooliristiriitojen jatkuvassa paineessa.

Osasto
Artikkelit
Julkaistu
maalis 29, 2017
Viittaaminen
Smolej, M. (2017). Vapaaehtoistyöstä palvelutuotantoon – kasvava ammatillisuuden vaatimus kolmannen sektorin lastensuojelujärjestö Suomen Icehearts ry:ssä. Janus Sosiaalipolitiikan Ja sosiaalityön Tutkimuksen Aikakauslehti, 25(1), 4-20. Noudettu osoitteesta https://journal.fi/janus/article/view/57389