Lasten edustuksellisen osallistumisen jännitteet kunnallisessa lapsiparlamenttitoiminnassa

Kirjoittajat

  • Johanna Kiili

Abstrakti

Artikkelissa tarkastellaan alakouluikäisten lasten oppilaskunta- ja lapsiparlamenttitoimintaa. Tutkimuksen aineisto on kerätty Tampereen Lasten Parlamentin (TLP) toiminnassa mukana olevilta lapsilta ja aikuisilta. TLP on kasvatusalan ammattilaisten kehittämä edustuksellinen rakenne. Rakenteen analysoinnissa hyödynnetään osallistumista tukevan instituution mallia, jonka ovat kehittäneet Andrea Cornwall ja Vera Schattan Coelho (2007). Tarkastelun keskiössä on kysymys siitä, kenellä on oikeus puhua toisten puolesta ja miten tämä oikeus perustellaan. Artikkelissa todetaan, että lasten osallistumisen legitimiteetti perustuu ensisijaisesti lasten ja viranhaltijoiden väliseen toimintaan ja oikeanlaisten toimintatapojen omaksumiseen ja vasta toissijaisesti lasten keskinäiseen yhteistoimintaan. Tampereen Lasten Parlamentin edustuksellisessa rakenteessa toimiakseen lapset tarvitsevat sellaisia sosiaalisia ja kulttuurisia voimavaroja, jotka mahdollistavat sukupolvien välisen, ei niinkään lasten keskinäisen yhteistyön.

Osasto
Artikkelit

Julkaistu

2017-06-20

Viittaaminen

Kiili, J. (2017). Lasten edustuksellisen osallistumisen jännitteet kunnallisessa lapsiparlamenttitoiminnassa. Janus Sosiaalipolitiikan Ja sosiaalityön Tutkimuksen Aikakauslehti, 24(2). Noudettu osoitteesta https://journal.fi/janus/article/view/58682