Alaikäinen ulosottovelallisena – toimiiko edunvalvontaoikeudellinen suoja?

Kirjoittajat

  • Maarit Hovila

Abstrakti

Artikkelissa selvitän ulosottotilastojen perusteella, mitä ovat alaikäisten yleisimmät ulosottovelat. Lisäksi arvioin ulosottokaaressa säädetyn ilmoitusvelvollisuuden tavoitteiden toteutumista. Ulosottomiehen tulee tehdä alle 18-vuotiasta koskevasta ulosottoasian vireilletulosta ilmoitus holhousviranomaiselle mahdollisia edunvalvontaoikeudellisia toimenpiteitä varten. Artikkelia varten kysyin holhousviranomaisina toimivilta maistraateilta heidän näkemyksiään ilmoitusvelvollisuuden toimivuudesta. Edunvalvontaoikeudellisilla toimilla voidaan puuttua alaikäisen velkaongelmaan vasta, kun velkaantuminen on jo tapahtunut. Alaikäisten velkaantumiseen olisi kuitenkin tärkeää puuttua ennakolta. Arvioin yleisimpiin ulosottovelkoihin liittyvää lainsäädäntöä siitä näkökulmasta, onko säädöksissä otettu huomioon alaikäisiä sääntelyn kohteita.

Osasto
Artikkelit

Julkaistu

2016-06-20

Viittaaminen

Hovila, M. (2016). Alaikäinen ulosottovelallisena – toimiiko edunvalvontaoikeudellinen suoja?. Janus Sosiaalipolitiikan Ja sosiaalityön Tutkimuksen Aikakauslehti, 24(2). Noudettu osoitteesta https://journal.fi/janus/article/view/58697