Vakuutus kasvugeneraattorina: päästötöntä edistystä?

Kirjoittajat

  • Tuula Helne

Abstrakti

Antroposeenin aikakaudella ihmisen toiminta – etenkin pidäkkeetön talouskasvun tavoittelu – on muodostunut uhkaksi elämää ylläpitäville järjestelmille. Vähälle huomiolle on jäänyt, että ihmisen keksintönä myös vakuutus on osa tätä prosessia. Artikkeli tarkastelee ja problematisoi vakuutuksen roolia talouskasvun vauhdittajana Suomessa ekologiset kysymykset ja sosiaalipolitiikan kytkevässä viitekehyksessä. Ensimmäiseksi tarkastellaan vakuutuksen roolin muuttumista kansantalouden rakentamisesta globaaliksi sijoittamiseksi. Toiseksi esitetään, miten vakuutus ja hyvinvointivaltio ovat jakaneet talouskasvun ja kulutuksen lisäämisen päämäärän ja olleet sidoksissa toisiinsa. Kolmanneksi katsotaan tulevaisuusorientoituneesti, miten vastuullisuuden idea on ilmennyt vakuutusalalla. Lopuksi pohditaan kestävän vakuutusyhteiskunnan tulevaisuudennäkymiä. Artikkeli perustuu vakuutusta ja sen eetosta koskevaan sosiaalipoliittiseen, sosiologiseen ja historialliseen tutkimukseen sekä vakuutustoiminnan eettisiä ja ympäristövastuita koskeviin selvityksiin, uutisointiin ja julkiseen keskusteluun.

Osasto
Artikkelit

Julkaistu

2017-06-20

Viittaaminen

Helne, T. (2017). Vakuutus kasvugeneraattorina: päästötöntä edistystä?. Janus Sosiaalipolitiikan ja sosiaalityön tutkimuksen aikakauslehti, 24(2). Noudettu osoitteesta https://journal.fi/janus/article/view/58698