Selontekoja seksuaalisuudesta syöpään sairastumisen arjessa

Kirjoittajat

  • Suvi Holmberg Tampereen yliopisto

Avainsanat:

arki, seksuaalisuus, syöpään sairastuminen, normatiivinen heteroseksuaalisuus

Abstrakti

Artikkelissa tarkastellaan, mitä rinta- ja eturauhassyöpään sairastuneiden henkilöiden kirjoittamat tekstit kertovat seksuaalisuudesta syöpään sairastumisen jälkeen ja millaisia selontekoja he seksu­aalisuudesta antavat. Keskiössä on sairausarki, jonka intiimiksi osa-alueeksi seksuaalisuus yhdistyy. Seksuaalisuus rakentuu arjessa subjektiivisten ja ruumiillisen kokemusten kautta, joihin kulttuurisesti ja sosiaalisesti jaetut merkitykset vahvasti vaikuttavat. Tällaisia merkityksiä ovat erityisesti norma­tiivisen heteroseksuaalisuuden sekä hegemonisen maskuliinisuuden ja feminiinisyyden kategoriat. Seksuaalisuudesta annetut selonteot jakautuvat horjuvan normatiivisen, torjuttavan ruumiin, julkisen, sekä parisuhdenkeskeisen seksuaalisuuden kokonaisuuksien kautta osaksi arjen käytäntöjä. Artikkelin perus­teella voidaan todeta, että seksuaalisuus on sairausarjessa aktiivisesti läsnä ja normatiivisia määrittelyjä toistetaan ja ylitetään sairausarjessa monin tavoin, mikä tulisi huomioida myös ammatillisissa koh­taamisissa.

Osasto
Artikkelit

Julkaistu

2017-03-29

Viittaaminen

Holmberg, S. (2017). Selontekoja seksuaalisuudesta syöpään sairastumisen arjessa. Janus Sosiaalipolitiikan ja sosiaalityön tutkimuksen aikakauslehti, 25(1), 21–37. Noudettu osoitteesta https://journal.fi/janus/article/view/58899