Köyhät, pakotetut, kyvyttömät ja toivottomat – sisäilmasta sairastuneiden kokemuksia taloudellisesta asemasta

Kirjoittajat

  • Sari Mäki
  • Toni Ryynänen

Abstrakti

Sisäilma sairastuttaa Suomessa vuosittain tuhansia. Selkeän tautiluokituksen puuttuessa sairastuneiden asemaa luonnehtii sairauden ja terveyden epämääräinen välitila, josta aiheutuu taloudellisia ongelmia. Artikkelissa vastataan kysymykseen siitä, millä tavoin sisäilmasta sairastuneet asemoivat itseään talouden näkökulmasta. Lisäksi tarkastellaan sitä, kuinka perusturva vastaa sisäilmasta sairastuneiden tarpeisiin. Aineisto koostuu 30 sisäilmasta sairastuneen henkilön puolistrukturoidusta haastattelusta. Haastateltujen puhetta analysoidaan asemointiteorian ja tarkoituksellisen itseasemoinnin käsitteen avulla. Tutkimuksen tarkoituksena on tuottaa tietoa sisäilmasta sairastuneiden taloudellisesta tilanteesta ja perusturvan toimivuudesta. Haastateltavien tutkimukseen osallistumista motivoi toive siitä, että sisäilmasairaudet tunnustettaisiin nykyistä paremmin ja auttamisjärjestelmää kehitettäisiin. Haastatellut ovat sairastumisen alkuvaiheessa olettaneet olevansa oikeutettuja sairastuneen asemasta aiheutuviin etuuksiin ja palveluihin. Apua hakiessaan he ovat huomanneet, ettei tilanne olekaan oletetun kaltainen. Sairastuneet asemoivat itsensä talouden näkökulmasta köyhiksi, pakotetuiksi, kyvyttömiksi ja toivottomiksi. Sairastuneiden puhe keskittyy sinnittelyyn ja taloudelliseen vaihtoehdottomuuteen, jotka pidemmän päälle luovat kyvyttömyyttä ja epätoivoa ratkaisun löytämisestä. Sisäilmasta sairastumista tulisi käsitteellisesti selkeyttää, jotta perusturvaa voitaisiin kehittää vastaamaan sisäilmasta sairastuneiden monitahoisiin ongelmiin.

 

Osasto
Artikkelit

Julkaistu

2016-09-30

Viittaaminen

Mäki, S., & Ryynänen, T. (2016). Köyhät, pakotetut, kyvyttömät ja toivottomat – sisäilmasta sairastuneiden kokemuksia taloudellisesta asemasta. Janus Sosiaalipolitiikan ja sosiaalityön tutkimuksen aikakauslehti, 24(3). Noudettu osoitteesta https://journal.fi/janus/article/view/59345