Kestävää siirtymää edistäviä työn ja toimeentulon muotoja – Analyysi kirjallisuudesta

Kirjoittajat

  • Tuuli Hirvilammi
  • Aila-Leena Matthies
  • Kati Närhi
  • Ingo Stamm

Abstrakti

Artikkelissa tarkastelemme kestävää siirtymää edistäviä työn ja toimeentulon vaihtoehtoja. Artikkeli perustuu kirjallisuuteen, joka sisältää ekososiaalista sosiaalipolitiikkaa, kestävää kehitystä, kestävää työtä sekä kestävää taloutta koskevia julkaisuja. Artikkelin tarkoituksena on yhdistää kestävän siirtymän hallinnan tutkimusta hyvinvointivaltioiden tulevaisuutta koskevaan keskusteluun. Kuvaamme kirjallisuudessa esitettyjä vaihtoehtoja siirtymän tutkimuksessa käytettävän monitasomallin näkökulmasta: jäsennämme vaihtoehtoja keskeisten käsitteiden ”toimintaympäristön”, ”hallintojärjestelmän” ja ”paikallisten innovaatioiden” (niché) avulla. Analyysin tuloksena kuvaamme, miten ansiotyötä laajempi työn määritelmä muuttaisi työn toimintaympäristöä. Kirjallisuudessa esiintyvät ideat työajan lyhentämisestä ja perustulosta viittaavat hallintojärjestelmätason tasolla tarvittaviin muutoksiin. Paikallisten innovaatioiden tasolla yhteisövaluutat saavat aikaan uudenlaisia työn ja toimeentulon käytäntöjä. Nämä eri tasoilla tapahtuvat muutokset voisivat muuttaa työn ja toimeentulon muotoja samalla kestävää siirtymää edistäen.

Osasto
Artikkelit

Julkaistu

2016-12-16

Viittaaminen

Hirvilammi, T., Matthies, A.-L., Närhi, K., & Stamm, I. (2016). Kestävää siirtymää edistäviä työn ja toimeentulon muotoja – Analyysi kirjallisuudesta. Janus Sosiaalipolitiikan ja sosiaalityön tutkimuksen aikakauslehti, 24(4). Noudettu osoitteesta https://journal.fi/janus/article/view/60251