Kansalaisten osallistuminen ja kestävä hyvinvointi – kansalaisten osallistumismahdollisuuksien kehittyminen Helsingin rantojen suunnittelussa 1980-luvulta alkaen

Kirjoittajat

  • Eeva Lehtomäki
  • Riiikka Paloniemi

Abstrakti

Kansalaisten kokemuksellisen tieto on olennainen elinympäristöjen suunnittelun sosiaalista hyväksyntää. Kokemuksellinen tietovoi olennaisella tavalla parantaa asukkaiden hyvinvointia sekä elinympäristöjen turvallisuutta, viihtyisyyttä ja monimuotoisuutta. Tässä artikkelissa pohdimme kansalaisten osallistumisen vaikutusta suunnittelun oikeudenmukaisuuteen ja asukkaiden mahdollisuuksiin osallistua elinympäristönsä kehittämiseen kestävällä tavalla. Analysoimme sitä, miten kansalaisten mahdollisuudet osallistua ranta-alueiden suunnitteluun ja kaavoitukseen Helsingissä ovat kehittyneet 1980-luvulta. Osallistumista arvioidaan käyttäen apuna Archon Fungin määrittelemiä ulottuvuuksia: osallisia, vuorovaikutuksen muotoja ja osallistumisen vaikuttavuutta. Kansalaisosallistuminen on kehittynyt tarkasteluajanjaksolla huomattavasti monipuolisemmaksi ja vuorovaikutteisemmaksi. Toisaalta osallistumisen vaikuttavuuden arviointi on hankalaa, mikä haastaa kehittämään päätöksenteon läpinäkyvyyttä ja etenkin avaamaan osallistumisen roolia suunnitteluprosessissa ja sen vaikutusta suunnittelun lopputulokseen, eli itse kaavaan.

Osasto
Artikkelit

Julkaistu

2016-12-16

Viittaaminen

Lehtomäki, E., & Paloniemi, R. (2016). Kansalaisten osallistuminen ja kestävä hyvinvointi – kansalaisten osallistumismahdollisuuksien kehittyminen Helsingin rantojen suunnittelussa 1980-luvulta alkaen. Janus Sosiaalipolitiikan ja sosiaalityön tutkimuksen aikakauslehti, 24(4). Noudettu osoitteesta https://journal.fi/janus/article/view/60252