Osallistuvan budjetoinnin oikeudenmukaisuus

Kirjoittajat

  • Liisa Häikiö
  • Jarkko Salminen

Abstrakti

Osallistuva budjetointi on kansalaisosallistumisen malli, joka on kehitetty Brasiliassa. Siinä kansalaiset päättävät julkisten varojen käytöstä ja ratkaisevat yhteiskunnallisia ongelmia sosiaalisesti oikeudenmukaisella tavalla. Tarkastelemme osallistuvan budjetoinnin paikallista soveltamista Tampereen Tesomalla. Tulkitsemme suunnittelua sosiaalisen oikeudenmukaisuuden näkökulmasta analysoiden, miten tulkinnat osallistujista ja heidän tarpeistaan määrittävät resurssien jakautumista. Tuloksena on, että osallistuvassa budjetoinnissa sosiaalisen oikeudenmukaisuuden tulkinnat ja eriarvoisuuden vähentämisen tavoitteet muodostuivat paikallisesti. Ne määrittyivät suhteessa paikallisiin käsityksiin, eivätkä suhteessa osallistuvan budjetoinnin globaaliin ideaan. Sosiaalinen oikeudenmukaisuus merkitsi sitä, että resurssit jakautuivat asukkaiden tarpeet huomioiden tasapuolisesti Tesoman sisällä, mikä ei kyseenalaistanut asukkaiden tai alueiden välistä rakenteellista eriarvoisuutta. Osallistuva budjetointi mahdollistaisi julkisten varojen suuntaamisen eriarvoisuuden purkamiseen myös Suomessa.

 

Osasto
Artikkelit

Julkaistu

2016-12-16

Viittaaminen

Häikiö, L., & Salminen, J. (2016). Osallistuvan budjetoinnin oikeudenmukaisuus. Janus Sosiaalipolitiikan ja sosiaalityön tutkimuksen aikakauslehti, 24(4). Noudettu osoitteesta https://journal.fi/janus/article/view/60253