Kulttuuri elinvoimaisten maaseutuyhteisöjen rakentajana

  • Kaisu Kumpulainen

Abstrakti

Tässä artikkelissa tarkastellaan kulttuuria ja sen roolia kylätoiminnassa elinvoimaisten maaseutuyhteisöjen rakentumisen kontekstissa. Kylät ovat toiminnallisia tiloja, ja niiden olemassaolo perustuu omaehtoiselle yhteisölliselle toiminnalle ja paikallisten ihmisten aktiivisuudelle. Kulttuuriperinnön kautta rakennetaan yhteisölle jaettu menneisyys; yhteiset juuret. Kulttuuri toimii lisäksi kehittämistoiminnan instrumenttina, mikä heijastuu kansallisten kylätoimintaohjelmien kulttuurille asetettuihin tavoitteisiin. Kulttuurin keskeisin merkitys kylien elämässä on yhteisöllisyyden ja kylähengen rakentaminen. Ne puolestaan sitouttavat yksilöt kylien kehittämistoimintaan.

Osasto
Artikkelit
Julkaistu
joulu 16, 2016
Viittaaminen
Kumpulainen, K. (2016). Kulttuuri elinvoimaisten maaseutuyhteisöjen rakentajana. Janus Sosiaalipolitiikan Ja sosiaalityön Tutkimuksen Aikakauslehti, 24(4). Noudettu osoitteesta https://journal.fi/janus/article/view/60255