Aktivointi ja pitkäaikaistyöttömien monenlainen toimijuus

Kirjoittajat

  • Noora Elonen Tampereen yliopisto
  • Jukka Niemelä Tampereen yliopisto
  • Antti Saloniemi Tampereen yliopisto, yhteiskuntatieteiden tiedekunta

Abstrakti

Artikkelissa tarkastelemme minkälainen vaikutus niin sanotuilla aktivointitoimenpiteillä (kuntouttavalla työtoiminnalla, palkkatukityöllä, työkokeiluilla yms.) on pitkäaikaistyöttömien toimijuuteen. Millä tavalla he ovat aktiivisia ja mikä työvoimaviranomaisten tarjoaman palveluarsenaalin rooli tässä kaikessa on? Millä tavoin aktivointitoimenpiteet (työllisyyspalvelut) vaikuttavat työttömien omiin tulkintoihin voimavaroistaan toimia työmarkkinoilla ja elämässä yleensä? Haastattelimme kuuttatoista työtöntä aktivointia ennen ja sen jälkeen. Löysimme kolmentyyppistä aktiivisuutta. Näistä yleisimmässä pyrkimyksenä on päästä takaisin työhön. Toisessa tyypissä rajoitteiden ja voimavarojen punninta sen sijaan päätyy pitämään tätä tavoittamattomana päämääränä. Siinä aktiivisuus suuntautuu pyrkimiseen työllisyyspalvelusta toiseen. Näiden lisäksi löytyy kolmas tyyppi, jossa aktiviteetti ja mielekkään elämän hakeminen kurottuvat työelämän ulkopuolelle. Jos aktiivisuuden vastakohtana pidetään passiivisuutta ja kyvyttömyyttä tai haluttomuutta pyrkiä tavoitteisiin, sellaista emme ainakaan sanan vahvassa mielessä aineistostamme tavoittaneet.

Osasto
Artikkelit

Julkaistu

2017-11-20

Viittaaminen

Elonen, N., Niemelä, J., & Saloniemi, A. (2017). Aktivointi ja pitkäaikaistyöttömien monenlainen toimijuus. Janus Sosiaalipolitiikan Ja sosiaalityön Tutkimuksen Aikakauslehti, 25(4), 280–296. Noudettu osoitteesta https://journal.fi/janus/article/view/60756