Nuoret, perheväkivalta ja rodullistava kontrolli

Tarkastelussa rikosilmoitukset perheenjäsenen ja sukulaisen tekemistä pahoinpitelyistä

  • Päivi Honkatukia Tampereen yliopisto
  • Martta Myllylä

Abstrakti

Artikkelissa analysoidaan poliisin kirjauksia nuorten kokemasta perheväkivallasta ”rodun” ja sukupuolen näkökulmasta. Aineistona ovat vuoden 2013 rikosilmoitukset, joissa 15–20-vuotiaan nuoren epäillään joutuneen perheenjäsenen tai sukulaisen tekemän pahoinpitelyn uhriksi (n=562). Tällainen väkivalta kohdistuu useammin tyttöihin kuin poikiin ja sitä kuvataan usein riitelynä arkisista asioista. Artikkelissa analysoidaan tarkemmin ilmoituksia, joissa väkivaltaa perustellaan rajoittamisella tai kasvattamisella (n=83). Nämä perustelut ovat suhteellisesti yleisempiä maahanmuuttajataustaisia nuoria koskevissa ilmoituksissa. Kuvauksista identifioidaan rodullistetun taustan mukaista vaihtelevuutta sekä yhteisiä piirteitä. Vakavalla väkivallalla uhkaamisesta kerrotaan useammin maahanmuuttajataustaisten tyttöjen ilmoituksissa. Suomessa syntyneiden Suomen kansalaisten ilmoituksissa taas tulevat esiin alkoholi ja kasvatuskriisit väkivaltaan liittyvinä seikkoina. Artikkelissa pohditaan, miten väkivaltaan liittyviä kulttuurisia käsityksiä voidaan tunnistaa uusintamatta rodullistavia tulkintoja.

 

Osasto
Artikkelit
Julkaistu
syys 13, 2018
Viittaaminen
Honkatukia, P., & Myllylä, M. (2018). Nuoret, perheväkivalta ja rodullistava kontrolli: Tarkastelussa rikosilmoitukset perheenjäsenen ja sukulaisen tekemistä pahoinpitelyistä. Janus Sosiaalipolitiikan Ja sosiaalityön Tutkimuksen Aikakauslehti, 26(3), 187-207. https://doi.org/10.30668/janus.64884