Aikuissosiaalityön asiakkaiden tulevaisuuteen suhtautuminen ja toiveet

Kirjoittajat

  • Eeva Ekqvist Tampereen yliopisto
  • Katja Kuusisto Tampereen yliopisto

Abstrakti

Artikkelissa tarkastellaan 1) miten aikuissosiaalityön asiakkaat suhtautuvat tulevaisuuteensa, 2) riskitekijöitä, jotka ovat yhteydessä epävarmaan tulevaisuuteen suhtautumiseen sekä 3) mitä asiakkaat toivovat tulevaisuudeltaan. Aineisto muodostuu asiakastyytyväisyyskyselyn vastauksista (N=272). Tulevaisuuteen suhtautuminen oli yhteydessä taustamuuttujiin, kuten ikään, sukupuoleen, työttömyyden ja asiakkuuden kestoon, vuorovaikutukseen työntekijän kanssa, työskentelysuhteen tavoitteellisuuteen sekä palveluodotuksiin vastaamiseen. Vastaajilla, joiden odotuksiin saatu palvelu ei vastannut, oli kuusinkertainen riski tulevaisuuteen epävarmasti suhtautumiseen verrattuna niihin, joiden odotuksiin palvelu oli vastannut. Myös työskentelyn tavoitteellisuuden laskiessa riski tulevaisuuteen epävarmasti suhtautumiselle kasvoi. Asiakkaiden tulevaisuuden toiveissa keskeisimmiksi nousevat työhön, koulutukseen ja taloudelliseen tilanteeseen liittyvät seikat.

Osasto
Artikkelit

Julkaistu

2020-03-10

Viittaaminen

Ekqvist, E., & Kuusisto, K. (2020). Aikuissosiaalityön asiakkaiden tulevaisuuteen suhtautuminen ja toiveet. Janus Sosiaalipolitiikan ja sosiaalityön tutkimuksen aikakauslehti, 28(1), 42–59. https://doi.org/10.30668/janus.69882