Nuoret ja elävä toimijuuden tunto elämänkulun käännekohdissa

  • Anna Elisabet Juntunen Helsingin yliopisto

Abstrakti

Artikkelissa tutkin 14-20-vuotiaiden nuorten elämänkulun käännekohtia toimijuuden tunnon näkökulmasta. Toimijuuden tunnolla viitataan nuoren kokemukseen mahdollisuudesta tehdä valintoja ja toteuttaa niitä (Gordon 2005). Aineistona ovat nuorten haastattelut, heidän elämänspiraalinsa ja valokuvat heille tärkeistä asioista tai ihmisistä. Artikkelin tulokset rakentuvat kolmen pääteeman ympärille: 1. kokemus sosiaalisesta tuesta, vastuusta ja yhteenkuuluvuudesta elämänkulun käännekohdissa, 2. autonomian kokemukset elämänkulun käännekohdissa ja 3. minäpystyvyys elämänkulun käännekohdissa. Tulokset osoittavat nuorten toimijuuden tunnon vaihtelevan elämänkulun sosiaalisissa, institutionaalisissa, sattumanvaraisissa ja voimaantumisen käännekohdissa. Nuoren toimijuuden tuntoa ei voi tarkastella vain vahvana tai heikkona, sillä usein nuoressa on monia erilaisia toimijuuksia tilanteesta riippuen. Käännekohdat voivat muokata nuoren toimijuuden tuntoa ja toisaalta toimijuuden tunto voi vaikuttaa nuoren suhtautumiseen elämään elämänkulun moninaisissa käännekohdissa.

Osasto
Artikkelit
Julkaistu
maalis 10, 2020
Viittaaminen
Juntunen, A. E. (2020). Nuoret ja elävä toimijuuden tunto elämänkulun käännekohdissa. Janus Sosiaalipolitiikan Ja sosiaalityön Tutkimuksen Aikakauslehti, 28(1), 20-41. https://doi.org/10.30668/janus.70093