Toimintamahdollisuuksien avaruus ja toimijuuden suunnat kuntouttavassa työtoiminnassa

  • Päivi Mäntyneva Helsingin yliopisto
  • Anna-Maria Isola Terveyden ja hyvinvoinnin laitos

Abstrakti

Kuntouttavan työtoiminnan pitkäaikaistyöttömiä palveleva luonne on paikoin hämärtynyt. Osalle se on kuitenkin aito toimintamahdollisuus, joka antaa elämään merkityssisältöä. Artikkelissa syvennytään etnografisen haastattelu- ja kenttätyöaineiston avulla siihen, millaisia toimintamahdollisuuksia
kuntouttava työtoiminta tarjoaa ja miten osallistujien toimijuus suuntautuu, kun kuntouttavaan työtoimintaan
osallistuminen on ollut elämänkulun kannalta myönteinen käänne. Tulokset valottavat kuntouttavan työtoiminnan toimintamahdollisuuksien sisältöä ja toimijuuden suuntia ja johtavat pohtimaan, miten palvelujärjestelmää ja kuntouttavan työtoiminnan sisältöjä voitaisiin edelleen kehittää toimijuuden näkökulmasta.

Osasto
Artikkelit
Julkaistu
syys 16, 2019
Viittaaminen
Mäntyneva, P., & Isola, A.-M. (2019). Toimintamahdollisuuksien avaruus ja toimijuuden suunnat kuntouttavassa työtoiminnassa. Janus Sosiaalipolitiikan Ja sosiaalityön Tutkimuksen Aikakauslehti, 27(3), 246-263. https://doi.org/10.30668/janus.70286