Henkilöstön luottamus organisaatioon ja johtajiin sosiaali- ja terveyspalvelujen organisaatiomuutoksessa

Kirjoittajat

  • Joakim Zitting Itä-Suomen yliopisto; Diakonia-ammattikorkeakoulu
  • Laura Hietapakka Terveyden ja hyvinvoinnin laitos
  • Sanna Laulainen Itä-Suomen yliopisto
  • Vuokko Niiranen Itä-Suomen yliopisto
  • Timo Sinervo Terveyden ja hyvinvoinnin laitos

Abstrakti

Artikkelissa tarkastellaan luottamusta kontekstina laaja organisaatiomuutos, jossa usean kunnan sosiaali- ja terveyspalvelut yhdistettiin kuntayhtymäksi. Haastatteluaineisto kerättiin eri tasojen johtajilta sekä työntekijöiltä eri toimialoilta ja analysoitiin sisällönanalyysillä. Johtajiin sekä organisaatioon kohdistuneen luottamuksen muutosta tarkasteltiin luotettavuuden osatekijöillä, jotka vaikuttavat luottamuksen syntyyn. Luottamus sujuvoittaa yhdessä työskentelyä, edistää työtyytyväisyyttä ja edesauttaa organisaatiomuutoksen onnistumista, joten organisaatioissa kannattaa kiinnittää siihen huomiota. Muutokset johtamis- ja organisaatiorakenteessa, toimintakulttuurissa sekä osallisuuden kokemuksissa heikensivät johtajien ja uuden organisaation kokemista luotettavana. Muun muassa kuntayhtymän kehittämisen terveydenhoitokeskeisyys vaikutti tähän. Vastaavanlaisissa muutoksissa kannattaa kiinnittää enemmän huomiota muutosviestintään, työntekijöiden ja johtajien tukemiseen sekä työntekijöiden ja eri johtotasojen väliseen vuorovaikutukseen.

Osasto
Artikkelit

Julkaistu

2020-06-02

Viittaaminen

Zitting, J., Hietapakka, L., Laulainen, S., Niiranen, V., & Sinervo, T. (2020). Henkilöstön luottamus organisaatioon ja johtajiin sosiaali- ja terveyspalvelujen organisaatiomuutoksessa. Janus Sosiaalipolitiikan ja sosiaalityön tutkimuksen aikakauslehti, 28(2), 168–184. https://doi.org/10.30668/janus.75187