Toiseus tahattomasti lapsettomien naisten kokemana

  • Kirsi Günther Turun yliopisto
  • Eeva Ekqvist Tampereen yliopisto
  • Jenni Katajisto Kauhajoen kaupunki

Abstrakti

Tahaton lapsettomuus koskettaa yhä useampaa suomalaista naista. Tarkastelumme kohteena ovat tahattomasti lapsettomien naisten toiseuden kokemukset, jotka syntyvät, kun naiset vertaavat itseään muihin naisiin sekä yhteiskunnallisiin äitiysodotuksiin tehden eroa, arvottaen ja tuottaen erilaisuuden ja samanlaisuuden kokemuksia suhteessa toisiinsa. Kysymme: miten tahattomasti lapsettomat naiset kokevat toiseuden sekä ketkä ja mitkä tekijät synnyttävät heille toiseuden kokemuksia? Aineistona käytimme tahattomasti lapsettomien naisten kirjoituksia (N=22), joita erittelimme sisällönanalyysin keinoin. Paikansimme kirjoitelmista kolme toiseuden kokemuksen tapaa, jotka pitävät sisällään erilaisia toiseuden tuottamisen dynamiikkoja: 1) Lapsettomuus eriyttävänä kokemuksena, 2) Lapsettomuus yhdistävänä ja voimaannuttavana kokemuksena ja 3) Lapsen saanti toiseutta tuottavana kokemuksena. Naisten kokemus tahattomasta lapsettomuudesta on sekä negatiivisesti että positiivisesti värittynyttä; havaittavissa on myös vertaistuella saatuja yhdistäviä ja voimaannuttavia kokemuksia.

Osasto
Artikkelit
Julkaistu
elo 6, 2020
Viittaaminen
Günther, K., Ekqvist, E., & Katajisto, J. (2020). Toiseus tahattomasti lapsettomien naisten kokemana. Janus Sosiaalipolitiikan Ja sosiaalityön Tutkimuksen Aikakauslehti, 28(3), 273-289. https://doi.org/10.30668/janus.75551