Tietävä, tulkitseva ja taisteleva asiantuntijuus turvapaikanhakijoiden sekä ammattilaisten ja vapaaehtoisten välissä kohtaamisissa

Kirjoittajat

  • Tiina Sotkasiira YTT, tutkijatohtori, yhteiskuntatieteiden laitos, Itä-Suomen yliopisto

Abstrakti

Artikkelissa tarkastellaan erilaisten asiantuntijuuden ulottuvuuksien rakentumista turvapaikanhakijoiden ja vastaanottokeskuspaikkakuntien paikallistoimijoiden kohtaamisissa. Kohtaamiset voivat olla viranomaiskohtaamisia, erilaisia asiakassuhteita sekä epämuodollisia, vapaaehtoisten ja turvapaikan- hakijoiden välisiä vertaissuhteita. Artikkeli perustuu turvapaikanhakijoiden kanssa toimivien ammattilaisten ja vapaaehtoisten kanssa tehtyihin yksilöhaastatteluihin. Haastatteluista löydetään tietävän, tulkitsevan, neutraalin sekä kriittisen ja taistelevan asiantuntijuuden ulottuvuudet. Artikkelissa esitetään, että vastaanottokeskusten kaltaisissa tiloissa, joissa valtion kontrolli on vahvasti läsnä, on vaarana, että asiantuntijoiden työotteessa sosiaalisen kontrollin ylläpitäminen ylittää merkitykseltään eettiset sitoumukset muukalaisen asemaan paikantuviin turvapaikanhakijoihin. Taistelevan asiantuntijuuden merkitys on siinä, että se tässä jännitteisessä ympäristössä vahvistaa turvapaikanhakijoiden toimijuutta  sekä kriittistä ja kollektiiviseen toimintaan suuntautunutta asiantuntijuutta.

Osasto
Artikkelit

Julkaistu

2018-12-07

Viittaaminen

Sotkasiira, T. (2018). Tietävä, tulkitseva ja taisteleva asiantuntijuus turvapaikanhakijoiden sekä ammattilaisten ja vapaaehtoisten välissä kohtaamisissa. Janus Sosiaalipolitiikan ja sosiaalityön tutkimuksen aikakauslehti, 26(4), 292–308. https://doi.org/10.30668/janus.76443