Omaishoidon tuen järjestelmä sopimuksellisuuspuheena

  • Marjo Anneli Ring Itä-Suomen yliopisto
  • Sanna Laulainen Itä-Suomen yliopisto
  • Sari Rissanen Itä-Suomen yliopisto

Abstrakti

Artikkelissa tarkastellaan omaishoidon sopimuksellisuutta puheessa rakentuvana ilmiönä. Katse kiinnittyy siihen, millaista sopijuutta omaishoidon ohjaajat rakentavat haastattelupuheessa omaishoidontuen sopimusosapuolille. Aineistona on eri kuntien omaishoidon ohjauksessa työskentelevien 10 työntekijän haastattelut. Analyysimenetelmänä on käytetty diskurssianalyysiä. Analyysissa tarkastellaan, millaisilla selonteoilla omaishoidon ohjaajat sopimuksellisuudesta puhuvat ja millaista sopijuutta kielenkäytön avulla sopimusosapuolille rakennetaan. Kielellisen tarkastelun näkökulmasta omaishoitosopimus ei rakennu vain omaishoitajan ja omaishoidon ohjaajan väliseksi välineeksi, jolla sovitaan hoivanjaon ehdoista, vaan sopijuutta rakennetaan myös suhteessa yhteiskunnallisiin ja poliittisiin odotuksiin. Sopijuuden kautta esimerkiksi uusinnetaan kotihoidon ensisijaisuutta ja kuntien säästötavoitteita asiakaslähtöisyyden kustannuksella.

Osasto
Artikkelit
Julkaistu
maalis 19, 2021
Viittaaminen
Ring, M. A., Laulainen, S., & Rissanen, S. (2021). Omaishoidon tuen järjestelmä sopimuksellisuuspuheena. Janus Sosiaalipolitiikan Ja sosiaalityön Tutkimuksen Aikakauslehti, 29(1), 21-36. https://doi.org/10.30668/janus.77316