Käsitetyöläisyyttä normityön tuolla puolen

Anu Suoranta & Sikke Leinikki (toim.): Rapautuvan palkkatyön yhteiskunta. Vastapaino, Tampere. 2018, 178 s.

Kirjoittajat

  • Laura Mankki YTM, Itä-Suomen yliopisto ja Jyväskylän yliopisto
Osasto
Kirja-arviot

Julkaistu

2019-06-02

Viittaaminen

Mankki, L. (2019). Käsitetyöläisyyttä normityön tuolla puolen: Anu Suoranta & Sikke Leinikki (toim.): Rapautuvan palkkatyön yhteiskunta. Vastapaino, Tampere. 2018, 178 s. Janus Sosiaalipolitiikan Ja sosiaalityön Tutkimuksen Aikakauslehti, 27(2), 211–214. https://doi.org/10.30668/janus.77598