Hyväksymis- ja omistautumisterapian työkalujen hyödyntäminen terveyssosiaalityössä

Kirjoittajat

  • Kati Kauravaara Fyteko Oy / Liikuntafysio

Abstrakti

Sosiaalityöntekijöitä on kannustettu hyväksymis- ja omistautumisterapian työkalujen hyödyntämiseen, ja työkaluja onkin käytetty sosiaalityön kontekstissa ulkomailla. Suomessa sosiaalityöntekijät ovat tutustuneet aiheeseen niukasti. Työkalut tarjoavat keinoja työskennellä mielen kanssa, purkaa kielellisesti syntyneitä asioiden, ajatusten, tunteiden, tuntemusten ja kokemusten välisiä suhteita ja siten heikentää kielellisyyden vaikutusta asiakkaan kannalta ongelmallisilla elämänalueilla sekä vahvistaa oppimista oman kokemuksen kautta. Keskeistä on lisätä psykologista joustavuutta kuuden ydinprosessin avulla: hyväksyntä, mielen kontrollin heikentäminen, tietoinen läsnäolo nykyhetkessä, havainnoiva minä, arvojen kirkastaminen sekä sitoutuminen omien arvojen mukaiseen toimintaan.

Hyväksymis- ja omistautumisterapian konkreettiset työkalut soveltuvat sosiaalityöntekijän käytettäväksi, vaikka niiden hyödyntäminen edellyttää erityistä perehtymistä. Erityisesti hyväksymis- ja omistautumisterapian työkaluilla on annettavaa sosiaalityöntekijän keinoina psykososiaalisen tuen antamisessa.

Osasto
Puheenvuorot

Julkaistu

2020-03-10

Viittaaminen

Kauravaara, K. (2020). Hyväksymis- ja omistautumisterapian työkalujen hyödyntäminen terveyssosiaalityössä. Janus Sosiaalipolitiikan ja sosiaalityön tutkimuksen aikakauslehti, 28(1), 85–93. https://doi.org/10.30668/janus.83399