Koti katkaisuhoidon tilana

Kirjoittajat

  • Suvi Holmberg Tampereen yliopisto
  • Johanna Ranta Tampereen yliopisto

Abstrakti

Tässä artikkelissa kysymme, miten koti tilana tukee ja haastaa psykososiaalisesti orientoituneen katkaisuhoidon käytäntöjä. Tutkimuksen metodologinen kehys nojaa kodin maantieteen perinteeseen. Lähestymme kotia monimerkityksellisenä kulttuuristen, materiaalisten, emotionaalisten ja sosiaalisten merkitysten läpäisemänä tilana. Tutkimusaineisto on kerätty vuonna 2018 liikkuvalla etnografialla suomalaisesta kotikatkopalvelusta.  Se koostuu kahdeksalla kotikäynnillä nauhoitetusta asiakas-työntekijävuorovaikutuksesta. Tutkimus havainnollistaa, kuinka kotia merkityksellistetään paitsi asiakkaan yksityisenä tilana, myös päihdetyön toteuttamisympäristönä. Koti elementteineen ja rutiineineen luo turvallisen ja häpeältä suojaavan sekä autonomiaa ja tukea antavan tilan juomisen lopettamiselle, mutta edellyttää asiakkaalta tietoisuutta tilaan liittyvistä juomista laukaisevista tekijöistä sekä omasta vastuustaan osana kotona toteutettavaa katkaisuhoitoa.

Osasto
Artikkelit

Julkaistu

2021-03-19

Viittaaminen

Holmberg, S., & Ranta, J. (2021). Koti katkaisuhoidon tilana. Janus Sosiaalipolitiikan ja sosiaalityön tutkimuksen aikakauslehti, 29(1), 54–70. https://doi.org/10.30668/janus.84835