Harvinaisesta ja kielletystä tavanomaiseksi ja hyväksytyksi: muuttuva kulttuurinen ymmärrys av(i)oerosta suomalaisessa yhteiskunnassa

Kirjoittajat

  • Anna-Maija Castrén Itä-Suomen yliopisto
  • Hannele Forsberg Tampereen yliopisto
  • Aino Ritala-Koskinen Tampereen yliopisto

Abstrakti

Paneudumme artikkelissa av(i)oeroa koskevan kulttuurisen ymmärryksen muutoksiin 1800-luvun
lopulta tähän päivään: miten käsitys erosta on muuttunut ja miten muutos ilmenee suomalaisen
yhteiskunnan pyrkimyksissä vastata liittojen purkautumiseen? Tarkastelemme eroa yhteiskunnallisten
ja kulttuuristen tekijöiden, puhetapojen, poliittisten prosessien ja ihmisten toiminnan tuloksena
kehkeytyvänä ilmiönä hyödyntäen kulttuuripolitiikan käsitettä. Huomioimme erojen yleisyyden, juridisen
sääntelyn sekä sosiaalipolitiikan, sosiaalityön ja muun palvelujärjestelmän pyrkimykset vastata
eroista aiheutuviksi nähtyihin ongelmiin. Jäsennämme muutosta kielletyn, torjuttavan ja hyväksyttävän
eron termein. Käsitteellisellä tasolla avioeron kulttuurisessa ymmärryksessä tapahtuu siirtymä
perheyksikön purkavasta ja yhteiskunnan kiinteyttä uhkaavasta avioerosta vanhempien parisuhdetta
koskevaksi ratkaisuksi, jonka seurauksena lasten elämä järjestetään uudella tavalla. Suhtautuminen on
muuttunut syyllisiä etsivästä sovinnolliseen eroon kannustavaksi: eroa pidetään nykyisin vaativana
elämäntilanteen muutoksena, johon yhteiskunnan näkökulmasta sisältyy riskejä.

Osasto
Artikkelit

Julkaistu

2019-12-06

Viittaaminen

Castrén, A.-M., Forsberg, H., & Ritala-Koskinen, A. (2019). Harvinaisesta ja kielletystä tavanomaiseksi ja hyväksytyksi: muuttuva kulttuurinen ymmärrys av(i)oerosta suomalaisessa yhteiskunnassa. Janus Sosiaalipolitiikan ja sosiaalityön tutkimuksen aikakauslehti, 27(4), 344–361. https://doi.org/10.30668/janus.87977