Lapsen elatus, vanhempien toimeentulo ja köyhyys

Kirjoittajat

  • Mari Haapanen Turun yliopisto
  • Mia Hakovirta Turun yliopisto

Abstrakti

Artikkelissa tutkimme köyhyys- ja hyvinvointitutkimuksen viitekehyksessä lapsen elatusta, kun lapsen vanhemmat asuvat erillään. Tarkastelemme, muodostuuko lapsen saama elatus toisen vanhemman maksamasta elatusavusta vai yhteiskunnan takaamasta elatustuesta, ja onko eri tuloluokkien välillä eroja elatuksen muodoissa. Tutkimme myös, mikä vaikutus lapsen elatuksella on vanhempien toimeentuloon ja köyhyyteen. Aineistona käytimme Suomen tulonjakotilaston palveluaineistoa vuodelta 2013. Tulosten mukaan suurempituloiset yksinhuoltajaäidit saivat useammin elatusapua lapsen isältä ja pienituloiset yksinhuoltajaäidit elatustukea. Pienituloisilla isillä elatusapu muodosti suuremman osuuden tuloista kuin suurempituloisissa kotitalouksissa. Köyhyystarkastelu osoitti, että elatusapu vähentää köyhyyttä yksinhuoltajaäitien kotitalouksissa elatustukea enemmän. Elatusavun maksaminen taas lisäsi köyhyyttä etenkin yksinasuvien isien kotitalouksissa. Elatusjärjestelmän toimivuutta
tulisikin jatkossa arvioida erityisesti pienituloisten vanhempien näkökulmasta.

Osasto
Artikkelit

Julkaistu

2019-12-06

Viittaaminen

Haapanen, M., & Hakovirta, M. (2019). Lapsen elatus, vanhempien toimeentulo ja köyhyys. Janus Sosiaalipolitiikan ja sosiaalityön tutkimuksen aikakauslehti, 27(4), 395–412. https://doi.org/10.30668/janus.87984