Moniammatillinen suursimulaatio opiskelijoiden oppimisen näkökulmasta

Kirjoittajat

  • Taru Kekoni Itä-Suomen yliopisto
  • Kaarina Mönkkönen Itä-Suomen yliopisto
  • Marja Silén-Lipponen Savonia ammattikorkeakoulu
  • Miia Tiihonen Itä-Suomen yliopisto
  • Terhi Saaranen Itä-Suomen yliopisto

Abstrakti

Artikkelissa tarkastellaan uuden simulaatio-oppimisen menetelmän –suursimulaation– merkitystä sosiaalityön ja sosiaalipsykologian opiskelijoiden oppimisen näkökulmasta. Etsimme vastauksia seuraaviin tutkimuskysymyksiin: mitä opiskelijat oppivat moniammatillisesta työskentelystä suursimulaatiota seuratessaan ja sitä jälkeenpäin oppimistehtävissä reflektoidessaan sekä millaisia havaintoja opiskelijat tekevät suursimulaatioon osallistuttuaan simulaatio-oppimisesta. Suursimulaatiolla tarkoitetaan draamaperustaisesti, näyttelijöiden ja eri alojen ammattilaisten avustuksella toteutettua simulaatioharjoitusta, jota voi olla seuraamassa satoja eri alojen opiskelijoita ja ammattilaisia yhtä aikaa. Artikkelin aineistona olivat yhteiskuntatieteiden opiskelijoiden oppimisreflektiot kahdesta moniammatillisesta suursimulaatiosta, ja ne analysoitiin aineistolähtöisen sisällönanalyysin menetelmällä. Tutkimuksen tuloksena esitetään, että suursimulaatio on hyvä moniammatillisuuden opetus- ja oppimismenetelmä, sillä havainnoinnin keinoin voi oppia paljon moniammatillisuuden käytännöistä ja merkityksistä. Oppimiskokemukset kiinnittyvät sisällöllisesti moniammatillisuuden vaatimuksien ja sen tuottamien hyötyjen havaitsemiseen ja oppimiskokemuksen reflektoinnin näkökulmasta suursimulaation pedagogisten vahvuuksien pohtimiseen.

Osasto
Artikkelit

Julkaistu

2021-12-13

Viittaaminen

Kekoni, T., Mönkkönen, K., Silén-Lipponen, M., Tiihonen, M., & Saaranen, T. (2021). Moniammatillinen suursimulaatio opiskelijoiden oppimisen näkökulmasta. Janus Sosiaalipolitiikan Ja sosiaalityön Tutkimuksen Aikakauslehti, 29(4), 366–385. https://doi.org/10.30668/janus.89973