Erityisiä matkustajia: Liikkumisen valmiudet sairausvakuutuksen matkakorvausjärjestelmän kautta tarkasteltuna

Kirjoittajat

  • Elina Turunen Helsingin yliopisto
  • Anna-Maria Isola Terveyden ja hyvinvoinnin laitos
  • Heikki Hiilamo Terveyden ja hyvinvoinnin laitos

Abstrakti

Terveydenhuoltoon ja kuntoutukseen suuntautuvien matkojen kustannuksia korvataan sairausvakuutuksesta. Kela siirtyi sairausvakuutuksen korvaamissa taksimatkoissa vuosina 2010–2014 sairaanhoitopiirikohtaisen tilausvälityskeskuksen käyttöön tavoitteena säästää kustannuksissa matkoja yhdistelemällä. Oikeus palvelun käyttöön ei välttämättä merkitse oikeuden toteutumista. Resurssit täytyy pystyä muuntamaan toiminnoiksi. Kysymme, miten matkustajat kokevat matkakorvausjärjestelmän lisäävän tai rajoittavan liikkumiseen liittyviä toimintavalmiuksia. Tutkimuksessa haastateltiin vuodenvaihteessa 2014–2015 yhteensä 16 henkilöä. Toimintavalmiuksiin vaikuttivat matkustajaan ja läheiseen, ympäristöön, palvelujen järjestämiseen ja kuljettajan toimintaan liittyvät konversiotekijät, kuten henkilökohtaisia tarpeita vastaava apu. Sosiaaliset seikat kuten matkustajan tunteminen, aloitteellisuus, kommunikaatio ja luottamus koettiin tärkeiksi.

Osasto
Artikkelit

Julkaistu

2021-12-13

Viittaaminen

Turunen, E., Isola, A.-M. ., & Hiilamo, H. (2021). Erityisiä matkustajia: Liikkumisen valmiudet sairausvakuutuksen matkakorvausjärjestelmän kautta tarkasteltuna. Janus Sosiaalipolitiikan Ja sosiaalityön Tutkimuksen Aikakauslehti, 29(4), 315–331. https://doi.org/10.30668/janus.95421