Vuorovaikutuksen rikkoutuminen lapsen ja sosiaalityöntekijän haastattelukohtaamisessa

Kirjoittajat

  • Tuuli Kalari Tampereen yliopisto
  • Suvi Raitakari dosentti, sosiaalityön yliopistonlehtori

Abstrakti

Artikkelissa tarkastellaan lapsen ja sosiaalityöntekijän haastattelukohtaamista suomalaisen lapsiperheiden sosiaalityön kontekstissa. Haastatteluepisodien analyysissä käytetään teoreettis-analyyttisenä välineenä Goffmanin (1983) ajatteluun perustuvaa vuorovaikutusjärjestyksen käsitettä. Aineisto koostuu neljästä lapsiperheiden sosiaalityön palveluissa videoidusta lapsen haastattelusta. Analyysi perustuu mikroanalyyttiseen vuorovaikutuksen tutkimuksen orientaatioon ja kohdistuu haastatteluaineiston kysymisen ja vastaamisen vierusparijaksoihin. Tutkimuksen tärkein havainto on, että lapsi rikkoo usein odotusten mukaista vuorovaikutusjärjestystä. Tulososiossa esitetään kolme keskeistä vuorovaikutuksen rikkoutumisen tapaa kuvaavaa haastattelukohtaamisen episodia: Lapsi vastaa kysymyksiin - omassa järjestyksessään, Lapsi muuttaa haastattelukohtaamisen muotoa ja Lapsi tukahduttaa haastattelukohtaamisen. Johtopäätöksissä pohditaan, mitä lopulta tarkoittaa oikeanlainen haastattelukohtaamisen vuorovaikutusjärjestys.

Osasto
Artikkelit

Julkaistu

2021-10-06

Viittaaminen

Kalari, T., & Raitakari, S. (2021). Vuorovaikutuksen rikkoutuminen lapsen ja sosiaalityöntekijän haastattelukohtaamisessa. Janus Sosiaalipolitiikan ja sosiaalityön tutkimuksen aikakauslehti, 29(3), 229–248. https://doi.org/10.30668/janus.96002