Narratiivinen sosiaalityö – kuvaileva kirjallisuuskatsaus

Kirjoittajat

  • Merja Tarvainen Itä-Suomen yliopisto

Abstrakti

Artikkelissa tutkitaan narratiivista sosiaalityötä kirjallisuuskatsauksen keinoin. Etsin vastauksia seuraavaan tutkimuskysymykseen: Mistä rakentuu narratiivisen sosiaalityön ydin? Tutkimuksen teoreettinen perusta rakentuu narratiivin, narratiivisen ympäristön ja narratiivisen käytännön käsitteistä. Keräsin tutkimusartikkelit kahdesta kansainvälisestä tietokannasta, SocINDEXistä ja Scopuksesta. Analyysi rajautui kahdeksaantoista artikkeliin, jotka teemoittelin aineistolähtöisesti. Narratiivisen sosiaalityön ytiminä kirjoittuivat (1) asiakkaan tarina narratiivisessa ympäristössä, (2) etiikka narratiivisessa käytännössä, (3) narratiivisen ympäristön ehdot ja rakenteet sekä (4) sosiaalityön oma tarina. Valtaosa aiemmasta tutkimuksesta oli teoreettista, ja jatkossa narratiivisen sosiaalityön empiirisen tutkimuksen vahventaminen sekä edelleen myös narratiivisuuden ja sosiaalityön metodologisen suhteen aukikirjoittaminen voivat rakentaa tietoa sosiaalityön opetukseen, tutkimukseen ja käytäntöihin.

Osasto
Artikkelit

Julkaistu

2021-12-13

Viittaaminen

Tarvainen, M. . (2021). Narratiivinen sosiaalityö – kuvaileva kirjallisuuskatsaus. Janus Sosiaalipolitiikan Ja sosiaalityön Tutkimuksen Aikakauslehti, 29(4), 332–348. https://doi.org/10.30668/janus.97257