Opinionsbildning och funktionsnedsattas rättigheter

Jörgen Lundälv: Pennskaften inifrån. Ideologiska krafter om modern funktionshinderspolitik i Finland och Sverige.

  • Mikael Nygård Åbo Akademi
Osasto
Kirja-arviot
Julkaistu
elo 6, 2020
Viittaaminen
Nygård, M. (2020). Opinionsbildning och funktionsnedsattas rättigheter: Jörgen Lundälv: Pennskaften inifrån. Ideologiska krafter om modern funktionshinderspolitik i Finland och Sverige . Janus Sosiaalipolitiikan Ja sosiaalityön Tutkimuksen Aikakauslehti, 28(3), 309-311. https://doi.org/10.30668/janus.97289