Sebastianin tahtoa tulkitsemassa: Syvästi kehitysvammaisen sosiaalihuollon asiakkaan mahdollisuudet vaikuttaa omaan arkeensa

Kirjoittajat

  • Sonja Miettinen Kehitysvammaliitto

Abstrakti

Vaikka kehitysvammaisten ihmisten itsemääräämisoikeus tunnustetaan nykyisin laajasti, emme ole vielä saavuttaneet yhteisymmärrystä siitä, mitä kyseinen oikeus tarkoittaa silloin, kun kehitysvamma tuottaa hyvin pitkälle meneviä rajoitteita henkilön kykyyn kommunikoida ja tehdä itsenäisiä päätöksiä. Tämän artikkelin tavoitteena on empiirisen tapaustutkimuksen keinoin kuvata ”syvästi” kehitysvammaisiksi määriteltyjen henkilöiden tapaa harjoittaa itsemääräämistä omassa arjessaan. Artikkelissa sekä käsitteellistetään että havainnollistetaan näiden ihmisten ulottuvilla olevia itsemääräämisen käytäntöjä. Lisäksi artikkeli tuo esiin tarpeen kehittää sosiaalihuollon toimintakäytäntöjä laajasti toisten tuesta ja hoivasta riippuvaisten ihmisten itsemääräämisen tukemiseksi.

Osasto
Artikkelit

Julkaistu

2021-12-13

Viittaaminen

Miettinen, S. (2021). Sebastianin tahtoa tulkitsemassa: Syvästi kehitysvammaisen sosiaalihuollon asiakkaan mahdollisuudet vaikuttaa omaan arkeensa. Janus Sosiaalipolitiikan ja sosiaalityön tutkimuksen aikakauslehti, 29(4), 349–365. https://doi.org/10.30668/janus.98176