Yksin maahan tulleiden lasten ja nuorten koti-ikävä ammattilaisten kuvaamana

Kirjoittajat

  • Anna-Maija de Arruda Camara Helsingin kaupunki
  • Eveliina Maria Heino Helsingin yliopisto
  • Tarja Juvonen Laurea-ammattikorkeakoulu

Abstrakti

Artikkelissa tarkastellaan sitä, millaisena ammattilaiset kuvaavat yksin maahan tulleiden lasten ja nuorten koti-ikävää. Ammattilaisilla tarkoitetaan tässä yhteydessä sosiaalityöntekijöitä, perheryhmäkotien ohjaajia sekä yksin maahan tulleiden lasten ja nuorten edustajia. Tutkimuksen aineistona on seitsemän teemamuotoista yksilöhaastattelua, jotka on toteutettu vuosina 2016 ja 2017. Aineistoa analysoidaan sisällönanalyysin keinoin. Tutkimustulostemme mukaan ammattilaiset kuvaavat yksin maahan tulleiden lasten ja nuorten koti-ikävää ilmiönä, joka näyttäytyy tunteina, fyysisinä oireina ja käyttäytymisenä, kulttuurisena kaipauksena sekä vaikenemisena. Ammattilaiset määrittelevät koti-ikävän ilmiöksi, jota suurin osa yksin tulleista lapsista ja nuorista kokee. Koti-ikävää ei useinkaan tuoda sanallisesti esiin, vaan se ilmenee erilaisen fyysisen ja psyykkisen oireilun kautta.

Osasto
Artikkelit

Julkaistu

2022-03-21

Viittaaminen

de Arruda Camara, A.-M., Heino, E. M., & Juvonen, T. (2022). Yksin maahan tulleiden lasten ja nuorten koti-ikävä ammattilaisten kuvaamana. Janus Sosiaalipolitiikan Ja sosiaalityön Tutkimuksen Aikakauslehti, 30(1), 44–64. https://doi.org/10.30668/janus.98233