Tietoa julkaisusta

Kosmopolis-lehden artikkeli- ja katsausartikkeliosastojen käsikirjoitukset käyvät läpi tieteellisten artikkeleiden referee-prosessin. Lehti on sitoutunut TSV:n vertaisarviotunnuksen edellyttämiin vertaisarviointikäytäntöihin. Vertaisarviointiin (kaksoissokko) lähettävistä käsikirjoituksista päätoimittajat pyytävät vertaisarviointilausunnot vähintään kahdelta arviointitehtävään kutsutulta henkilöltä. Arvioijat ovat toimituksen ulkopuolisia ja arvioitavana olevan käsikirjoituksen suhteen riippumattomia väitelleitä tutkijoita tai muita asiantuntijoita. Keskustelua-osaston sekä esimerkiksi kirja-arvioiden julkaisemisesta päättää lehden toimitus.