Arkistot

 • Vol 53 Nro 4 (2023)

  Kosmopolis-lehden vuoden viimeinen numero pitää sisällään artikkelit Suomen Nato-jäsenyyteen liittyvistä puhetavoista (Kivilahti) sekä resilienssitutkimuksesta (Pursiainen). Humanitaarista avustustyötä tekevien kohtaamaa väkivallan uhkaa avataan lektio-kirjoituksessa (Tammi). Keskustelua-osaston avaavassa tekstissä käsitellään Gazan tilannetta eritiyisesti mediaseurannan näkökulmasta (Kujala). Numeron päättävät rinnakkaiselon mahdollisuuksia luotaava haastattelu (Tiensuu & Tarazona) ja Martti Ahtisaaren muistokirjoitus (Vesa).

 • Lehden kansikuva

  Kaupungit, rauha ja (maailman)politiikka
  Vol 53 Nro 3 (2023)

  Kosmopoliksen tämänkertainen numero käsittelee kohdennetusti kaupunkeja, rauhaa ja (maailman)politiikkaa. Kaupungistuminen muodostaa yhden aikamme suurista megatrendeistä. Yhdistyneet Kansakunnat pitää sitä myös megatrendeistä varmimpana (esim. YK 2020). Kaupungistumisella, eli urbanisaatiolla, viitataan yhteiskunnalliseen kehityskulkuun, jossa kaupungeissa asuvan väestön osuus kokonaisväestöstä lisääntyy...

 • Vol 53 Nro 2 (2023)

  Numerossa kahden vertaisarvioidun artikkelin lisäksi kaksi keskustelupuheenvuoroa sekä kolme kirja-arviota.

 • Numeron kansikuva

  Vol 53 Nro 1 (2023)

  Numero sisältää kolme artikkelia, jotka käsittelevät tiedon valtapolitiikkaa ilmastopaneelin työssä (Mustonen), pasifismia poliittisena maailmankuvana (Snellman) sekä Suomen ulkopoliittisa koulukuntia Nato-Suomessa (Linnainmäki). Kolmen lektion (Tucci, Romashov ja Rautiainen) lisäksi Nato-keskustelu jatkuu kahden tekstin voimin (Wallgren ja Patomäki).

 • Monenkeskisyys muuttuvassa maailmassa
  Vol 52 Nro 3 (2022)

  Monenkeskisyyttä muuttuvassa maailmassa tarkastelevan teemanumeron ovat toimittaneet Anna Kronlund ja Teemu Häkkinen. Teemanumero koostuu neljästä vertaisarvioidusta tekstistä sekä kahdesta keskustelupuheenvuorosta ja yhdestä kirja-arviosta. Tässä numerossa julkaistaan myös kaksi teemanumeron ulkopuolista vastinetta aiemmassa numerossa julkaistuun tekstiin.