Vol 53 Nro 3 (2023): Kaupungit, rauha ja (maailman)politiikka

Lehden kansikuva

Kosmopoliksen tämänkertainen numero käsittelee kohdennetusti kaupunkeja, rauhaa ja (maailman)politiikkaa. Kaupungistuminen muodostaa yhden aikamme suurista megatrendeistä. Yhdistyneet Kansakunnat pitää sitä myös megatrendeistä varmimpana (esim. YK 2020). Kaupungistumisella, eli urbanisaatiolla, viitataan yhteiskunnalliseen kehityskulkuun, jossa kaupungeissa asuvan väestön osuus kokonaisväestöstä lisääntyy...

Julkaistu: 2023-10-23

Koko numero