Arkipäivän rauhan ja yhteisöjen muodostuminen kaupunkitilan kohtaamisissa

Kirjoittajat

  • Anna Sofia Suoranta Tampereen yliopisto
  • Karim Maïche Tampereen yliopisto

Avainsanat:

arkipäivän rauha, kohtaaminen, kaupunkitila, konflikti, yhteisö

Abstrakti

Kolme neljäsosaa Euroopan väestöstä asuu kaupunkialueilla. Kaupunkien asukkaat neuvottelevat päivittäin kuulumisestaan ja elämisen ehdoista arkisten kohtaamisten ja erilaisten konfliktien kautta. Kasvavan erilaisuuden prosesseja ja rinnakkaiseloa haastavat voimistuva eriarvoistuminen, segregaatio ja polarisaatio. Artikkelissa paikannetaan asukkaiden ja alueella toimivien kohtaamisen dynamiikkaa arkipäivän rauhan kontekstissa: kuinka erilaiset identiteetit ja sosiaaliset asemat vaikuttavat arjen neuvotteluprosesseihin ja kaupunkitilan muodostumiseen. Lisäksi hahmotamme ja tunnistamme vuorovaikutusprosessien taustatekijöitä ja havainnoimme, kuinka ikä, sukupuoli, etnisyys, ja sosioekonominen tausta vaikuttavat tilan muodostumiseen osana yhteisöjen rakentumista. Artikkelin tutkimusaineisto on kerätty etnografian, osallistuvan havainnoinnin ja haastatteluiden kautta Helsingissä, Suomessa, Malmössä, Ruotsissa ja Marseillessa, Ranskassa vuosina 2021–2023. Haastatteluihin on osallistunut eri ikäisiä ja erilaisista taustoista tulevia ihmisiä. Artikkelissa kysytään: Miten erilaiset ihmiset neuvottelevat kuulumisestaan jaetussa kaupunkitilassa? Kuinka kohtaamiset tuottavat jännitteitä eri asemassa olevien ihmisten välille? Kuinka arkipäivän rauha rakentuu arkisissa kohtaamisissa ja on osa yhteisöjen muodostumista?

Tiedostolataukset

Julkaistu

2023-10-23