Euroopan unionin ulkopolitiikka

Turvallisuusstrategiasta Strategiseen kompassiin

Kirjoittajat

  • Teemu Rantanen Turun yliopisto

Avainsanat:

EU, identiteetti, strateginen kulttuuri, ulkopolitiikka

Abstrakti

Artikkeli tarkastelee Euroopan unionin (EU) ulkopolitiikan nykytilaa kartoittamalla sen kansainvälispoliittisen toimijaluonteen diskursiivista rakentamista ja kehitystä unionin ulko- ja turvallisuuspoliittisten strategioiden teksteissä. Tässä unionin toimijaluonne nähdään laajemman unionin kollektiivisen identiteetin operationalisoitumisena strategiseksi kulttuuriksi, joka asettaa ulkopolitiikalle sen vaatimia pysyväisluonteisempia suuntaviivoja. Artikkelissa luodaan ensin tiivis katsaus EU:n toimijaluonteesta esitettyihin teorioihin. Sen jälkeen tarkastellaan näiden teorioiden päälinjoista koostetun teoriakehyksen avulla, miten EU:n toimijaluonteen rakentuminen unionin ulko- ja turvallisuuspolitiikkaa linjaavissa strategia-asiakirjoissa kehittyy vuodesta 2003 aina vuoden 2022 Strategiseen kompassiin asti. Artikkeli nostaa esiin pidempään jatkuneen kehityksen, jossa unionin turvallisuusympäristössä tapahtuneet muutokset ovat ohjanneet unionia omaksumaan perinteisemmän valtapolitiikan
piirteitä normatiivisen vallan identiteetin rinnalle.

Tiedostolataukset

Julkaistu

2022-06-21

Numero

Osasto

Artikkelit