Kiinan sotilasstrategia

Käsitteet ja kehitys kylmän sodan jälkeen

Kirjoittajat

  • Matti Puranen Maanpuolustuskorkeakoulu

Avainsanat:

Kiina, konstruktivismi, sodan paradigma, sotilasstrategia, suurstrategia, ulkopolitiikka

Abstrakti

Artikkeli tarkastelee Kiinan sotilasstrategian kehittymistä kylmän sodan jälkeisellä aikakaudella soveltamalla konstruktivismista ammentavaa sodan paradigman käsitettä. Artikkelin mukaan Kiinan sotilasstrategia on kehittynyt kylmän sodan lopun jälkeisen paradigman muutoksen jälkeen kolmessa kehitysvaiheessa, joiden myötä myös strategian tavoitteet ovat laajentuneet. Kiinan sotilasstrategia toimii tapaustutkimuksena artikkelin laajemmalle, teoreettiselle kiinnostukselle sotilasstrategian kehitykseen liittyviin prosesseihin. Artikkeli esittää, että sotilasstrategian laatiminen ja muokkaaminen on aina systeeminen prosessi, joka tapahtuu vuorovaikutuksessa sekä omien liittolaisten että erityisesti oletetun vastustajan kanssa. Kiinan sotilasstrategian esitetään artikkelissa kehittyneen systeemisessä suhteessa Yhdysvaltain sotilasstrategiaan ja 2020-luvulle tultaessa lisääntyvästi myös päinvastoin.

Tiedostolataukset

Julkaistu

2022-06-21

Numero

Osasto

Artikkelit